Politiker und Wahlen, Wählen Sie frei, Äußern Sie aktiv Ihr demokratisches Recht, Online-Referendum
The Greens (Bulgaria)

ПП "Зелените" призовават за решаване на проблема с отпадъците

The Greens (Bulgaria) 75%

button ElectionsMeter.com

 

"Нашият боклук не е нечий друг проблем” - така е озаглавена декларацията на ПП "Зелените" относно почистването и управлението на отпадъците в България. От "Зелените" разпространиха до медиите писмо, в което призовават българското правителство и българските граждани да насочат усилията си към трайно и устойчиво решаване на проблемите с битовите отпадъци."От десетилетия в България битовите отпадъци се управляват много неефективно като се пилеят парите на данъкоплатците, хабят се ценни ресурси и се уврежда околната среда и здравето ни. Няколко примера за това:

 

1. Според залегналата в европейското законодателство йерархия за управление на битовите отпадъци, най-много усилия трябва да се насочват към предотвратяване образуването на отпадъци, повторната им употреба и разделното им събиране и рециклиране, а само в краен случай да се прибягва до депониране. Българските правителства пренебрегват тази йерархия и изразходват наличните бюджетни и европейски средства за най-ниското и неблагоприятно стъпало от йерархията - изграждането на депа, при което се погребват ценни суровини и се съсипват огромни площи плодородни земи.

...

 

 

06.05.2012

Прочетете още: inews.bg

2012-05-24


amalia -
Markierenno spam

ElectionsMeter ist nicht verantwortlich für den Inhalt des Arguments. Bitte wenden Sie sich immer an den Autor des Textes. Jeder Text, der in ElectionsMeter veröffentlicht wird, sollte den Namen des Autors und den Verweis auf die ursprüngliche Quelle beinhalten. Die Nutzer sollten das Gesetz über den Schutz des Urheberrechts berücksichtigen. Bitte lesen Sie sorgfältig die Nutzungsbedingungen der Website.

Zurück zur Abstimmung: > Bulgaria > Parteien > The Greens (Bulgaria)
 
load menu