Politiker und Wahlen, Wählen Sie frei, Äußern Sie aktiv Ihr demokratisches Recht, Online-Referendum
Tibor Mikuš

Pozdrav Tibora Mikuša, predsedu Trnavského samospr. kraja

Tibor Mikuš 47%

button ElectionsMeter.com

Naše korene napája kresťanstvom rozvinutý jazyk a ním utkané národné dejiny. Kultúrna pamäť a národná identita sú úzko spojené nádoby, preto by každého občana mala spájať úcta k tradíciám a zodpovednosť za budúcnosť národa. Vážime si preto všetky spomienky na kresťanské tradície našich predkov, ktoré máme na území kraja rozsiate v podobe mnohých kostolov a drobných sakrálnych pamiatok, ktoré sú výsledkom náboženského cítenia ľudu.

Trnavský samosprávny kraj preto plní dôležitú úlohy aj pri tvorbe, ochrane a zachovávaní sakrálneho kultúrneho dedičstva. Prispeli sme na obnovu Kláštora jezuitov v Skalici, bývalého Kostola klarisiek v Trnave, Kláštora františkánov Hlohovci, alebo Baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne – Strážach, ktorá je jedna z najvýznamnejších historických pamiatok nášho kraja.

Všetci si iste želáme, aby h. boké zmeny v spoločnosti neboli prejavom jej úpadku, ale životaschopnosti. Majú prispievať k pozdvihnutiu osobnosti človeka.

 

...

 

Zdroj: nockostolov.sk


jarmilka -
Markierenno spam

ElectionsMeter ist nicht verantwortlich für den Inhalt des Arguments. Bitte wenden Sie sich immer an den Autor des Textes. Jeder Text, der in ElectionsMeter veröffentlicht wird, sollte den Namen des Autors und den Verweis auf die ursprüngliche Quelle beinhalten. Die Nutzer sollten das Gesetz über den Schutz des Urheberrechts berücksichtigen. Bitte lesen Sie sorgfältig die Nutzungsbedingungen der Website.

Zurück zur Abstimmung: > Slovakia > Politiker > Tibor Mikuš
 
load menu