Politiker und Wahlen, Wählen Sie frei, Äußern Sie aktiv Ihr demokratisches Recht, Online-Referendum
Polska Partia Pracy – Sierpień 80

PPP-Sierpień 80 popiera protesty

Polska Partia Pracy – Sierpień 80 62%

button ElectionsMeter.com

 

Polska Partia Pracy–Sierpień 80 opowiada się przeciwko porozumieniu ACTA - umowie handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrabianymi.

 

"Uważamy, że ACTA poważnie ogranicza wolność słowa i wymianę informacji w imię zysków wielkich korporacji. Wskazuje na to m.in. wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dowodzący, że ACTA narusza Kartę Praw Podstawowych, ponieważ zapisy ACTA „mogą prowadzić do narzucenia operatorom konieczności wprowadzenia rozwiązań filtrowania treści”. Świadczy o tym także opinia Generalnego Inspektora Danych Osobowych, który oficjalnie zarekomendował niepodpisywanie traktatu, uznając ACTA za niebezpieczne dla praw i wolności określonych w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej." - czytamy w piśmie nadesłanym przez rzecznika PPP-Sierpień 80.

...

 

nbsp;

autor: dag

2012-01-29

Czytaj więcej: www.radom24.pl

2013-03-07


amalia -
Markierenno spam

ElectionsMeter ist nicht verantwortlich für den Inhalt des Arguments. Bitte wenden Sie sich immer an den Autor des Textes. Jeder Text, der in ElectionsMeter veröffentlicht wird, sollte den Namen des Autors und den Verweis auf die ursprüngliche Quelle beinhalten. Die Nutzer sollten das Gesetz über den Schutz des Urheberrechts berücksichtigen. Bitte lesen Sie sorgfältig die Nutzungsbedingungen der Website.

 
load menu