Politiker und Wahlen, Wählen Sie frei, Äußern Sie aktiv Ihr demokratisches Recht, Online-Referendum
Peter Gogola

Primátori Banskej Bystrice a Ružomberka spoločne za trasu R1

Peter Gogola 42%

button ElectionsMeter.com

Primátori Banskej Bystrice a Ružomberka Peter Gogola a Ján Pavlík sa 09.06.2011 dohodli, že budú spoločne koordinovať kroky smerujúce k realizovaniu predĺženia rýchlostnej cesty R1 z Banskej Bystrice do Ružomberka. Výsledkom ich spolupráce sú Pripomienky oboch miest k dokumentu "Program pokračovania prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2011 – 2014".
 
Tento program predkladá MDVRR Slovenskej republiky na rokovanie vlády SR. Svoje pripomienky dnes primátori oboch miest adresovali ministrovi dopravy, výstavby, a regionálneho rozvoja SR Jánovi Figeľovi. „Dopravné napojenie našich miest má mimoriadny význam pre ďalší rozvoj nielen Banskej Bystrice a Ružomberka, ale aj celej severnej časti územia nášho kraja, ktorá upadla do hlbokého hospodárskeho útlmu aj vďaka nevyhovujúcim dopravným podmienkam,“ uvádzajú primátori v liste. Peter Gogola a Ján Pavlík ďalej argumentujú, že medzi základné východiskové dokumenty Programu patrí Operačný program Doprava 2007 – 2013, v ktorom je v rámci siete rýchlostných ciest uvedená aj trasa cesty R1 s predĺžením trasy v úseku Banská Bystrica – Slovenská Ľupča - Ružomberok. Medzi priority Programu však už tento úsek trasy cesty R1 zaradený nebol. 
 
<. iv style="text-align: justify;">...
 
 
Zdroj: likavka.sk

jarmilka -
Markierenno spam

ElectionsMeter ist nicht verantwortlich für den Inhalt des Arguments. Bitte wenden Sie sich immer an den Autor des Textes. Jeder Text, der in ElectionsMeter veröffentlicht wird, sollte den Namen des Autors und den Verweis auf die ursprüngliche Quelle beinhalten. Die Nutzer sollten das Gesetz über den Schutz des Urheberrechts berücksichtigen. Bitte lesen Sie sorgfältig die Nutzungsbedingungen der Website.

Zurück zur Abstimmung: > Slovakia > Politiker > Peter Gogola
 
load menu