Politiker und Wahlen, Wählen Sie frei, Äußern Sie aktiv Ihr demokratisches Recht, Online-Referendum
Lietuvos politinių partijų

Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo

Lietuvos politinių partijų, OTHER 82%

 

... bei finansavimo kontrolės įstatymo 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto bei gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2 ir 72 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto aiškinamasis raštas

 

Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo 10 straipsnio pakeitimo  įstatymo projekto bei GYVENTOJŲ TURTO DEKLARAVIMO ĮSTATYMO  2 IR 7 2 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO  ĮSTATYMO PROJEKTO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

 

1.       Įstatymų projektų rengimą paskatinusios priežastys

Lietuvos Respublikos Seimas, priimdamas Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybei pavedė nustatyti supaprastintą aukų, kurių dydis per kalendorinius metus politinei partijai ar politinės kampanijos dalyviui neviršija 0,02 VMDU, priėmimo, apskaitos ir aukotojų paviešinimo tvarką. Atkreiptinas dėmesys, kad minėtą tvarką turėtų rengti Vyriausioji rinkimų komisija, kuri savo kompetencijos ribose kontroliuoja politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimą bei turi daugiausia patirties bei žinių apie aukų priėmimą bei apskaitą. 2010 m. lapkričio 5 d. Ministro Pirmininko pavedimu Nr. 63-6125 Teisingumo ministerijai buvo pavesta parengti Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą, kuriame būtų numatyta, kad Supaprastintą fizinių asmenų aukų priėmimo, apskaitos ir aukotojų paviešinimo tvarką pavedama parengti Vyriausiajai rinkimų komisijai.

Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje, taip pat Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo 7 2 straipsnyje yra nustatyta, kad fiziniai asmenys, prieš suteikdami bet kokio dydžio auką politinei partijai ar politinės kampanijos dalyviui, privalo deklaruoti savo turimą turtą ir pajamas. Toks teisinis reglamentavimas apsunkina fizinių asmenų nedidelių aukų aukojimo galimybes. Tikslinga mažinti administracinę naštą gyventojams ir teisiškai sureglamentuoti, kad fiziniai asmenys, kurių aukų dydis per kalendorinius metus politinei partijai arba politinės kampanijos dalyviui neviršys 0,02 VMDU, deklaruoti turtą ir pajamas neprivalo, o aukos aukojamos supaprastinta tvarka.

 

...continues

Skaityti visą straipsnį: kaveikiavaldzia.lt

01.02.2011


Kira -
Markierenno spam

ElectionsMeter ist nicht verantwortlich für den Inhalt des Arguments. Bitte wenden Sie sich immer an den Autor des Textes. Jeder Text, der in ElectionsMeter veröffentlicht wird, sollte den Namen des Autors und den Verweis auf die ursprüngliche Quelle beinhalten. Die Nutzer sollten das Gesetz über den Schutz des Urheberrechts berücksichtigen. Bitte lesen Sie sorgfältig die Nutzungsbedingungen der Website.

Zurück zur Abstimmung: > Lithuania > Wahlen > Lietuvos politinių partijų
 
load menu