Politiker und Wahlen, Wählen Sie frei, Äußern Sie aktiv Ihr demokratisches Recht, Online-Referendum
Lietuvos liaudies partija

Lietuvos liaudies partija įgijo bendradarbiavimo partnerę

Lietuvos liaudies partija 62%

 

Šeštadienį Kauno rajone vykusiame trečiajame Lietuvos pensininkų partijos suvažiavime daugumos delegatų balsais pritarta susitarimui dėl bendradarbiavimo su profesorės Kazimieros Danutės Prunskienės vadovaujama Lietuvos liaudies partija. Pastarosios organizacijos taryba tokiam bendradarbiavimui yra pritarusi dar anksčiau.

Partijos apsisprendė bendradarbiauti, siekdamos dalyvauti Lietuvos politiniame gyvenime, taip pat ir ateinančių metų Seimo rinkimuose, pripažindamos dabartinės ekonominės ir socialinės situacijos sudėtingumą, besiremdamos abiejų politinių jėgų programinių tikslų socialinės politikos srityje suderinamumu.

„Manyčiau, derėtų padėkoti pensininkams už politinį aktyvumą, už tai, kad kelia viešumon svarbius klausimus. Pensininkai geriausiai žino, kaip pastaraisiais metais pablogėjo Lietuvoje gyvenimo kokybė. Ne vien dėl pensijų sumažėjimo. Šiandien pensininkų vaikams, anūkams, net ir daliai Lietuvos žmonių emigravus į užsienį, sunku susirasti darbą ir išlaikyti save ar savo šeimas. Valdžia neturėtų džiaugtis, esą, sumažinusi nedarbą, nes jeigu sugrįžtų gimtinėn tie, kurie emigravo, jis tikrai šokteltų iki 25 procentų, gal net daugiau“, - kreipdamasi į suvažiavimą sakė jo viešnia prof. K. Prunskienė.

...

 

 

2011.10.22

Skaityti visą straipsnį: www.balsas.lt

2012-01-03


amalia -
Markierenno spam

ElectionsMeter ist nicht verantwortlich für den Inhalt des Arguments. Bitte wenden Sie sich immer an den Autor des Textes. Jeder Text, der in ElectionsMeter veröffentlicht wird, sollte den Namen des Autors und den Verweis auf die ursprüngliche Quelle beinhalten. Die Nutzer sollten das Gesetz über den Schutz des Urheberrechts berücksichtigen. Bitte lesen Sie sorgfältig die Nutzungsbedingungen der Website.

Zurück zur Abstimmung: > Lithuania > Parteien > Lietuvos liaudies partija
 
load menu