Politiker und Wahlen, Wählen Sie frei, Äußern Sie aktiv Ihr demokratisches Recht, Online-Referendum
Jozef Hrdlička

Hrdlička nadále v čele KSS

Jozef Hrdlička 58%

button ElectionsMeter.com

V sobotu 5. února se v Lučenci uskutečnil VII. sjezd Komunistické strany Slovenska (KSS).

Jeho jednání svolal ÚV KSS hlavně z důvodu zásadního historického neúspěchu strany ve volbách do Národní rady SR v loňském roce.

Za účasti 136 delegátů (ze 147 zvolených na krajských konferencích) a hostů z KS Ukrajiny a KSČM (kterou zastupoval místopředseda ÚV KSČM Stanislav Grospič), se sjezd věnoval analýze činnosti strany od VI. sjezdu v roce 2008. Podrobně byly hodnoceny a diskutovány aktivity strany před volbami, které se konaly v letech 2009 a 2010. Analyzoval se vliv strany na občany, na veřejné mínění ve společnosti a na konečné výsledky v jednotlivých kláních. Sjezd vyhodnotil objektivní a subjektivní příčiny nízk&ya. ute;ch preferencí strany při všech uskutečněných volbách a schválil směřování strany do dalšího období.

...

Zdroj: třešnička


jarmilka -
Markierenno spam

ElectionsMeter ist nicht verantwortlich für den Inhalt des Arguments. Bitte wenden Sie sich immer an den Autor des Textes. Jeder Text, der in ElectionsMeter veröffentlicht wird, sollte den Namen des Autors und den Verweis auf die ursprüngliche Quelle beinhalten. Die Nutzer sollten das Gesetz über den Schutz des Urheberrechts berücksichtigen. Bitte lesen Sie sorgfältig die Nutzungsbedingungen der Website.

Zurück zur Abstimmung: > Slovakia > Politiker > Jozef Hrdlička
 
load menu