Politiker und Wahlen, Wählen Sie frei, Äußern Sie aktiv Ihr demokratisches Recht, Online-Referendum
Ján Mikolaj

Ján Mikolaj: Vďaka eurofondom dostanú školy počítače za ...

Ján Mikolaj 46%

button ElectionsMeter.com

... za milióny eur

 


Bratislava – Podpredseda vlády SR a minister školstva Ján Mikolaj má pre zamestnancov školstva i žiakov a študentov skvelú správu – vďaka eurofondom smeruje do troch tisícok škôl množstvo počítačov, vďaka ktorým sa konečne môžu zmodernizovať počítačové učebne.

Jan MikolajZ televízneho príspevku:

Ľubomír Straka, moderátor TA3: “Počítačové učebne na základných a stredných školách sa pomaly menia z muzeálnych priestorov na moderné. Prostredníctvom projektu modernizácia vzdelávacieho procesu dostanú školy novú techniku za takmer 22 miliónov eur.”

Miriam Štefková, redaktorka TA3: “Takmer všetky slovenské školy bojujú s nedostatkom počítačov. Na nové peniaze nemajú, a tak vyučujú na starých.”

Ján Kotman, riaditeľ ZŠ Jarná, Žilina: “Väčšinou sme dedili počítače po rôznych firmách a všelijakých sponzoroch. A vznikalo nám v školách také malé múzeum.”

Ján Mikolaj (SNS), minister školstva: “Najväčší nedostatok v súčasnosti a to je množstvo počítačov.”

Miriam Štefková, redaktorka TA3: “Projekt z fondov Európskej únie teraz zabezpečí počítače pre 3-tisíc škôl. Spolu dostanú 20-tisíc počítačov pre žiakov, 7-tisíc notebookov pre učiteľov a 3-tisíc projektorov. V žilinskej Základnej škole Jarná už svoje používajú. Do budúcnosti ministerstvo pripravuje zriadiť aj takzvané dátové centrum. To pomôže žiakom aj učiteľom skvalitniť výučbu, no a plánuje aj celkovo zlepšiť spoluprácu rodiny a školy. Cieľom ministerstva je, aby v blízkom čase mali všetky školy zavedenú el. ktronickú žiacku knižku. Tá uľahčí komunikáciu učiteľa s rodičmi.“

 

Zdroj: SLOVENSKA POLITIKA.sk (29.9.2009)


alexasa -
Markierenno spam

ElectionsMeter ist nicht verantwortlich für den Inhalt des Arguments. Bitte wenden Sie sich immer an den Autor des Textes. Jeder Text, der in ElectionsMeter veröffentlicht wird, sollte den Namen des Autors und den Verweis auf die ursprüngliche Quelle beinhalten. Die Nutzer sollten das Gesetz über den Schutz des Urheberrechts berücksichtigen. Bitte lesen Sie sorgfältig die Nutzungsbedingungen der Website.

Zurück zur Abstimmung: > Slovakia > Politiker > Ján Mikolaj
 
load menu